Документи для отримання ліцензії (2018 рік):

1. Статут закладу освіти

2. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

3. Ліцензований обсяг

4. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

5.Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

6. Умови доступності  закладу для навчання осіб з особливими потребами

7. Інформація про відповідність приміщень

8. Заява на отримання ліцензії

9. Опис документів на отримання ліцензії

 

Документи для отримання ліцензії (2019 рік):

1. Статут закладу освіти

2. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

3. Ліцензований обсяг

4. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

5. Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

6. Умови доступності  закладу для навчання осіб з особливими потребами

7. Інформація про відповідність приміщень

8. Заява на отримання ліцензії

9. Опис документів на отримання ліцензії

10. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)

11. Копії установчих документів

12. Структура управління

Філія

1.  Ліцензований обсяг

2.  Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

3. Інформація про відповідність приміщень

4.  Заява на отримання ліцензії

5. Опис документів на отримання ліцензії

6.Копії установчих документів